प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार

Technology Khabar २९ असार २०७१, आईतवार

प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार
Classic Tech
Nepal Telecom

उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आज मेमोरियल स्लोन केट्टेरिङ क्यान्सर सेन्टरमा गई छातीको एक्सरे गरेका छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक कविरनाथ योगीले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रगतिका बारेमा विस्तृतमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको जानकारी दिएका थिए ।उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आज मेमोरियल स्लोन केट्टेरिङ क्यान्सर सेन्टरमा गई छातीको एक्सरे गरेका छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक कविरनाथ योगीले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रगतिका बारेमा विस्तृतमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको जानकारी दिएका थिए ।उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आज मेमोरियल स्लोन केट्टेरिङ क्यान्सर सेन्टरमा गई छातीको एक्सरे गरेका छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक कविरनाथ योगीले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रगतिका बारेमा विस्तृतमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको जानकारी दिएका थिए ।उपचारकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले आज मेमोरियल स्लोन केट्टेरिङ क्यान्सर सेन्टरमा गई छातीको एक्सरे गरेका छन् । सो क्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक कविरनाथ योगीले प्रधानमन्त्रीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकसँग प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्थाको प्रगतिका बारेमा विस्तृतमा छलफल गरेका थिए ।
छलफलमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था ठीक रहेको जानकारी दिएका थिए ।

TK Viber

प्रकाशित: २९ असार २०७१, आईतवार

Comments are closed.

Loading...