आज सवा ६ खर्बको बजेट

Technology Khabar २९ असार २०७१, आईतवार

आज सवा ६ खर्बको बजेट

काठमाडौं ।

अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ ।

अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ ।

अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ । अर्थमन्त्री ६ खर्ब १८ अर्बकै सीमाभित्र बसेर बजेट ल्याउने मनस्थितिमा भए पनि सभासदको माग सम्बोधन गर्नैपर्ने बाध्यता भएकाले रकम थपघट हुन सक्ने अर्थ स्रोतले बतायो । शनिबार अबेर रातिसम्म सभासदले मागेको ५ करोड रुपैयाँ र ऊर्जा मन्त्रालयको पनि केही माग सम्बोधन नभएकाले बजेटको आकारमा फेरबदल हुने सम्भावना छ ।

easy care

प्रकाशित: २९ असार २०७१, आईतवार