दूरसञ्चार क्षेत्रमा साइबर आक्रमण र चुनाैती रोक्न पहिलो पटक क्षेत्रगत सर्टको प्रावधान

१५ भाद्र २०७७, सोमबार

नेसनल सर्ट अन्तरगत पहिलो पटक दूरसञ्चार क्षेत्रको सेक्टोरल सर्टको अवधारणा अन्तरगत सर्टको संरचनात्मक प्रावधान गरिएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफू मातहतका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुलाई लागू हुने गरेर सेक्टोरल सर्टको प्रावधान […]