भू–सेवा केन्द्रले काम सहज, जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा डिजिटल प्रणालीबाटै

२७ पुष २०७७, सोमबार

जग्गा रोक्का तथा फुकुवा लगायतका जग्गा प्रशासनसम्बन्धी आधारभूत सेवा सहज रूपले प्रवाह गर्न भू–सेवा केन्द्र स्थापना भएका छन् । मुलुकका २० स्थानमा यी केन्द्र स्थापना गरिसकिएको जनाइएको छ । जग्गाका […]