टेस्ला इभीले सडकको खाल्डा स्क्यान गरेर सस्पेन्सन उचाई समायोजन गर्ने

२२ असार २०७९, बुधबार

टेस्लाले आफ्ना सवारीहरुलाई खाल्डा, फुटपाथ र अन्य सडकको खराबी सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउने सफ्टवेयर अपडेट दिएको छ। नयाँ अपडेटले खराब सडकको म्याप डाटा जेनेरेट गरेर सस्पेन्सरको उचाई समायोजन गर्न सहायता […]