पोर्शद्वारा दुई इलेक्ट्रिक साइकल कम्पनी निर्माण

१९ श्रावण २०७९, बिहीबार

पोर्श इलेक्ट्रिक साइकल निर्माणमा आक्रमक हुने भएको छ। कम्पनीले ईबाइक बजारमा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न पोर्शले थप दुई ओटा नयाँ इलेक्ट्रिक साइकल कम्पनी शुरु गरेको इलेक्ट्रेकले उल्लेख गरेको छ। अटोमेकर […]