केन्टका गिजरहरु नेपाली बजारमा

१० माघ २०७८, सोमबार

इ.ओ.एल.प्रा.लि.ले जाडो मौसमलाई नजरमा राखेर केन्टका ग्याँस तथा इलेक्ट्रिक गिजरहरु ल्याएका छन्। ग्याँस गिजरमा एनथियस प्लस रहेको छ, जसको बजार मूल्य रु ८,६२० छ। इलेक्ट्रिक गिजरमा अस्ट्रल प्लस १०, अस्ट्रल […]