बार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले मोबाइलबाटै कर बुझाउन सक्ने

Technology Khabar ११ आश्विन २०७७, आईतवार

बार्षिक २० लाखसम्मको कारोबार गर्ने करदाताले मोबाइलबाटै कर बुझाउन सक्ने
Classic Tech

बार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण मोबाइल एप्सबाट बुझाई वालेट मार्फत कर बुझाउने सक्ने भएका छन ।

आन्तरिक राजस्व विभागले कर भुक्तानीको व्यवस्थालाइ सहज गरी मोबाइल वालेट लगायत अन्य विद्युतिय माध्यमबाट पनि कर बुझाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

विभागले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई अनुमानयोग्य, वैज्ञानिक, पारदर्शी र सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै सबै किसिमका कर योग्य आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई करआधार विस्तार गर्ने क्रियाशिल हुने प्रतिवद्धता जनाएको छ । स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि एवं कर छली तथा चुहावट नियन्त्रण गरी आन्तरिक राजस्व परिचालनमा कुशलता अभिवृद्धि गर्न आन्तरिक राजस्व विभाग प्रतिबद्ध रहेका विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले बताए ।

विभागले एक गोष्ठि गरेर कर प्रणालिलाइ सहज सरल बनाई बढ्दो विद्यतुीय व्यापार लगायतका नयाँ आर्थिक क्रियाकलापका क्षेत्रहरुको पहिचान गरी करको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता समेत विभागले लिएको छ । कर बक्यौता संकलनको कार्यलाई प्राथमिकता दिई अन्तिम तहसम्मको कानुनी कारवाही गरी असूल उपर गर्ने र बेरुजुको अभिलेखलाई विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरी कुल बेरुजुको ७५ प्रतिशत फछ्र्यौट गरिने विभागको योजना छ ।

मूल्य अभिविृद्ध कर तर्फ ननाइलर रहेका करदाताको संख्या ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको हकमा एक प्रतिशत तथा अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु र करदाता सेवा कार्यालयहरुको हकमा १० प्रतिशत भन्दा कममा सीमित गर्ने भएको छ ।

आयकर तर्फ नर्नाइलर रहेका करदाताको संख्या ठूला करदाता कार्यालय र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको हकमा ५ प्रतिशत तथा अन्य आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु र करदाता सेवा कार्यालयहरुको हकमा ३० प्रतिशत भन्दा कममा सीमित गरिने कुँवरले जानकारी दिए ।

गणुस्तरीय करदाता दर्ताका लागि सबै कार्यालयहरुमा बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गरिने विभागले जनाएको छ । विगतमा मूल्य अभिविृद्ध करमा दर्ता रहेका करदाताको अभिलेख २०७८ असार मसान्तसम्म र आयकर तर्फ दर्ता रहेका ठुला करदाताहरुबाट शुरु गरी सबै करदाताहरुलाई क्रमशः यस प्रणालीमा आबद्ध गरिदै लगिनेछ । विभागको एकीकृत कर प्रणालीको स्तरोन्नती गरी कर प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । सूचना प्रविधि मार्फत कर विवरण तथा कर तिर्ने प्रणालीको प्रवद्र्धन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गर्नु का साथै कर सहभागिता लागत घटाइने उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बीजक अनगुमन प्रणालीको क्षमता विकास गरी राजस्व जोखिमको आधारमा कम्तिमा थप २०० करदातालाई आबद्ध गरिनेछ । सिबिएमएस, आतसकुडा र भिसिटिएससँग अन्त्तर आबद्धता कायम गरी करदाताको सबै किसिमका सूचनालाई एकीकृत गरिनेछ । कर परीक्षण र अनसुन्धानलाई सूचनामा आधारित बनाई राजस्व जोखिमको आधारमा करदाता छनौट गरी गणुस्तरीय कर परीक्षण र अनसुन्धानबाट राजस्व छली तथा चहुावटलाई नियन्त्रण गरिने भएको छ।

कर परीक्षण तथा अनसुन्धान कार्यलाइ प्रभावकारी बनाउन आन्त्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागको संयक्त टोली गठन गरी संयुक्त कर परीक्षणको कार्यको थालनी गर्ने प्रतिवद्धता विभागले लिएको छ । प्रशासकीय पनुरावलोकन तर्फ गत आर्थिक वर्ष बाट जिम्मेवारी सरेका र चालु आर्थिक वर्षमा परेका निवेदनहरु फछ्र्यौट गर्ने कार्यलाई तीब्रता दिइने र सो पुनरावेदन सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको परिमाजर्न तथा विस्तार गरिने विभागले जनाएको छ ।

कर परीक्षण तथा अनसुन्धान कार्यमा एकरुपता कायम गरी गणुस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न कर परीक्षण तथा अनसुन्धान भएका करदाताहरुको आन्त्तरिक पुनरावलोकन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । अन्त्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण र अबैध मदिरा नियन्त्रणको कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्ने विभागले जनाएको छ ।

अन्तःशुल्कजन्य वस्तुउत्पादन गर्ने भौतिक नियन्त्रण प्रणालीमा आधारित प्रतिष्ठानको अतिरिक्त अन्त्य प्रतिष्ठानहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापलाई समेत अन्तःशुल्क गतिविधि अभिलेखाङ्कन प्रणालीमा प्रविष्टी गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाई, आपुर्ति, भण्डारण र वितरणको समुचित व्यवस्थापन गरिनेछ । विभाग अन्तर्गत स्वीकृत संगठन संरचना बमोजिम स्थापना हनु बाँकि करदाता सेवा कार्यालयहरुको स्थापना गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिने प्रतिवद्धता विभागले गरेको छ ।

विभागको प्रतिवद्धता अनुसार कोभिड १९ को विषम परिस्थितिको बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको लागि तोकिएको लक्ष्य बमोजिम ४५० अर्ब राजस्व संकलन प्रतिवद्धता गरेको महानिर्देशक कुँवरले जानकारी दिए ।

आर्थिक ऐनले प्रदान गरेका छुट तथा सुविधाहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरी कर सहभागिता अभिविृद्ध गरि विभाग र कार्यालयहरुले सम्पादन गर्ने कार्यगत परिसूचकहरू अनुसार तोकिएका लक्ष्य हासिलगर्दै कार्य सम्पादन स्तरमा सुधार गरिने विभागले जनाएको छ ।

TK Viber

प्रकाशित: ११ आश्विन २०७७, आईतवार

Loading...