इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेटका १ लाख ६० हजार ग्राहकहरुको डाटा लीक

इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी भायनेटका ग्राहकहरुको जानकारी लीक भएको छ । नेपालको प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक मध्येको एक भायनेटका करिब १ लाख ६० हजार भन्दा बढि यूजरको डाटा लीक भएको हो … Continue reading इन्टरनेट सेवा प्रदायक भायनेटका १ लाख ६० हजार ग्राहकहरुको डाटा लीक