टम्बो मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य

यस्तो छ टम्बो मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य

मूल्य रुपैयाँमा

TA-2 4G Rs. 9499
TA-3 4G Rs. 10349