सामसङ मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य(अपडेट)

यस्तो छ सामसङ मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य

मूल्य रुपैयाँमा

Samsung Galaxy J1 Nxt prime Rs.7990
Samsung Galaxy J2 Refresh Rs.11490
Samsung Galaxy J2 A Ref Rs.13190
Samsung Galaxy J2 Pro 16GB Rs.14290
Samsung Galaxy J2 2018 Rs.14590
Samsung Galaxy on7 pro Rs.15790
Samsung Galaxy J7 Nxt Rs.18390
Samsung Galaxy J Nxt Refresh(3/32) Rs.20990
Samsung Galaxy On Nxt 64GB Rs.23990
Samsung Galaxy J7 Max Rs.26290
Samsung Galaxy J7 Duos Rs.28990
Samsung Galaxy J7 Prime 2 Rs.27990
Samsung Galaxy J7 Pro Rs.30900
Samsung Galaxy C7 pro Rs.39900
Samsung Galaxy J6 (3/32) Rs.24790
Samsung Galaxy J6 (4/64) Rs.29090
Samsung Galaxy A5 Rs.39890
Samsung Galaxy Note S DS Rs.62900
Samsung Galaxy A8 Plus Rs.59990
Samsung Galaxy S8 Rs.69900
Samsung Galaxy S8 plus Rs.79900
Samsung Galaxy Note 8 Rs.96900
Samsung Galaxy S9 Rs.87900
Samsung Galaxy S9 Plus Rs.99900 (64GB), Rs.104900 (128GB)
Samsung Galaxy Tab 3.7″ Lite VE Rs.13990
Samsung Galaxy Tab A Rs. 16,490
Samsung Galaxy E 9.6″ Rs.23,990
Samsung Galaxy A2.8″ Rs.30490
Samsung Galaxy Tab S3 Rs.83490
Samsung Keystone II Rs.1,750
Samsung Piton Rs.2,250
Samsung Brio Rs.3,170
Samsung Banyan Rs.3,850
Samsung Ganga Rs.4,650