साअोमी मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य(अपडेट)

यस्तो छ साअोमी मोबाइलको नेपाली बजार मूल्य

मूल्य रुपैयाँमा

Xiaomi Redmi 5A (2+16) Rs.13,500
Xiaomi Redmi Note 5A(2+16) Rs.14,999
Xiaomi Redmi 5 (2/16GB) Rs.17,499
Xiaomi Redmi 5 (3/32GB) Rs.19,499
Xiaomi Redmi 4X (2GB/16GB) Rs.14,999
Xiaomi Redmi 4X (3GB/32GB) Rs.15,999
Xiaomi Redmi Note 5A Prime (3+32) Rs.17,499
Xiaomi Redmi Note 4 (3GB/32GB) Rs.18,999
Xiaomi Redmi Note 4 (4GB/64GB) Rs.20,999
Xiaomi Redmi 5 Plus (3/32GB) Rs.20,999
Xiaomi Redmi 5 Plus (4/64GB) Rs.24,999
Xiaomi MI A1 (4/32GB) Rs.24,499
Xiaomi Note 5A (2+16) Rs. 14,999
Xiaomi MI 3s PRIME(3+32) Rs. 15,499
Xiaomi MI 5 AI(3+32) Rs. 25,999
Xiaomi MI 5 AI(4+64) Rs. 29,999
Xiaomi S2(4+64) Rs. 26,999