वालेट ग्राहकहरुले पहिचान फाराम भर्नुपर्ने, वालेटबाटै विभिन्न महशुल तिर्न सकिने

काठमाडौं । मोबाइल वालेट वा इवालेटमार्फत गरिने विद्युतीय कारोबार गर्ने ग्राहकहरुले ग्राहक पहिचान फाराम अर्थात केवाईसी बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले जारी गरेको विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा सम्बन्धी निर्देशनअनुसार मोबाइल वालेट वा इ वालेटमार्फत भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढिको कारोबार गर्ने ग्राहकको ग्राहक पहिचान फाराम भराएर अध्यावधिक गराउनुपर्ने छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार मासिकरुपमा ५ हजार रुपैयासम्मको कारोबार गर्ने ग्राहकहरुलाई अनिवार्य रुपमा अनलाइन फाराम भर्ने भराउने तथा अध्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई निर्देशन दिएको छ भने मासिक रुपमा वालेटमार्फत ५ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने ग्राहकहरुले ग्राहक पहिचान सम्बन्धी निर्देशन पूर्णरुपमा परिपालन गरेको हुनुपर्ने छ ।

त्यसैगरि विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली संचालक संस्थाहरुले कम्तीमा पाँच वर्षसम्म कारोबारको अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशनमा छ ।

वालेट मार्फत गरिने कारोबारमा लिइने सेवा शुल्क सम्बन्धी विवरण संस्था र ग्राहकबीच भएको सम्झौतामा आधारित हुनुपर्नेछ भने शुल्क लिँदा ग्राहकहरुलाई कुनै किसिमको विभेद गर्न नपाईने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंककाअनुसार वालेटबाटै मोबाइल रिचार्ज गर्न, इन्टरनेट, केबुल टेलिभजिन महशुल भुक्तानी र आधारभूत टेलिफोन सेवालगायतको बील भुक्तानी समेत गर्न सकिने भएको छ । यस्तो भुक्तानी गरिएको बील वा बिवरण अनिवार्यरुपमा भुक्तानीको बेलामा संलग्न गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।